Spreidingsplan Bibliotheken NoordWest Fryslan

Spreidingsplan Bibliotheken NoordWest Fryslan

Ontwikkel gezamenlijk met het management een visie op de spreiding van het bibliotheekwerk in de regio NoordWest Friesland.

De opdrachtgever

De opdrachtgever was mevrouw T. de Heij, directeur van de Bibliotheken Noordwest Fryslan.

Het project

betreft het met het management ontwikkelen van een visie op de spreiding van het bibliotheekwerk in de regio NoordWest Friesland. Aanleiding voor het opstellen van de spreidingsvisie is onder meer het idee dat de dienstverlening optimaler kan worden gemaakt door een betere c.q. andere spreiding ervan. De Bibliotheken NoordWest Fryslan heeft Longus als sparring partner ingehuurd om het spreidingsplan tot stand te brengen door kennis in te brengen, discussies te initieren, draagvlak te creeren en voortgang te bewaken.

Geografisch plaatje verzorgingsgebieden.
In een plaatje hebben we de verzorgingsgebieden van de aanwezige vaste vestigingen uitgezet en daarmee de witte vlekken in het werkgebied zichtbaar gemaakt, evenals de overlappingen.

Het resultaat

is dat op basis van het geografische plaatje door Bibliotheken NoordWest Fryslan, samen met Longus, is toegewerkt naar een spreidingsplan voor het bibliotheekwerk in de hele regio. Daarbij zijn alternatieve vormen van dienstverlening bedacht waarmee op vrijwel elke kern in het werkgebied de bibliotheek zijn diensten aanbiedt: de zogenaamde Lytse Biebs (Kleine bibliotheken in het Fries). Een aantal vaste vestiging bleek erg dicht bij elkaar te liggen, waardoor het mogelijk bleek een vestiging te sluiten.
De ideeën die gaandeweg het project werden ontwikkeld zijn uitgebreid getoetst aan de wensen en behoeften van klanten en gemeenten in een aantal klankbordsessies. Dit heeft veel draagvlak opgeleverd.

Onze bijdrage

bestond uit de volgende consultancydiensten:

  • Opstellen Plan van Aanpak
  • Deskresearch o.b.v. informatie verstrekt door de bibliotheek
  • Het leiden van workshops waarin het management in interactieve sessies o.b.v. concepten keuzes heeft gemaakt betreffende de gewenste spreiding
  • Het leiden van klankbordsessies met klanten en gemeenten om het beoogde spreidingsbeleid te toetsenHet opstellen van de concept-eindrapportage

De uitvoering van het project speelde zich af in de periode van september 2006 tot en met februari 2007.

Wilt u hierover meer weten, neem dan contact met ons op.