Quick Scan ICT-netwerk Utrecht

Quick Scan ICT-netwerk Utrecht

Ontwikkel voor het Utrechtse bibliotheekwerkveld een aantal scenario’s voor het toekomstige ICT-netwerk. Het adviesrapport ondersteunt de keuze voor de toekomstige architectuur.

De opdrachtgever

De Stuurgroep Modernisering Utrechts Bibliotheekwerkveld en het Ondersteuningsteam Newerken (OTN) zijn belast met de revitalisering van het bibliotheekwerkveld in de provincie. Het geheel valt onder de provinciale ambitie die is verwoord in het plan Ureka, als project binnen het programma “Agenda 2010”.

Het project

Zoals in elke provincie bevinden zich in de provincie Utrecht tientallen bibliotheekinstellingen. Deze instellingen zijn op verschillende manieren georganiseerd; er zijn zelfstandige organisaties met eigen directievoering en bibliotheken die bij de provinciale bibliotheekorganisatie (PBCU) zijn aangesloten.Er wordt gebruik gemaakt van verschillende bibliotheekautomatiseringssystemen en verschillende beheerorgansiaties. Het moderniseringsproces van het Utrechtse bibliotheekwerk is erop gericht de dienstverlening aan de eindgebruiker (burgers en scholen) te verbeteren. Om dit te bewerkstelligen was het noodzakelijk te onderzoeken hoe het ICT-netwerk dit doel maximaal kan ondersteunen. In het project is naast het aandachtsgebied bibliotheeksystemen ook gekeken naar verschillende oplossingen voor de bandbreedtebehoefte. Tevens dienden de organisatorische consequenties hierbij in kaart gebracht te worden. ICT-netwerk heeft immers ook de betekenis van samenwerken. Er is gekozen voor een projectmatige aanpak met een projectgroep waarin vertegenwoordigers uit de diverse bibliotheekorganisaties hebben zitting genomen.

Het resultaat

Begin november 2003 is de eerste fase afgerond met een rapport waarin de diverse mogelijkheden zijn beschreven en gewaardeerd. De verschillende scenario’s bevatten combinaties van een of meerdere bibliotheekautomatiseringssystemen en een of meer beheerorganisaties. De projectgroep heeft het rapport afgesloten met een aantal concrete aanbevelingen. De stuurgroep Modernisering Utrechts bibliotheekwerken en het Ondersteuningsteam Netwerken heeft naar aanleiding van het eindrapport een aantal beslissingen genomen. Voor wat betreft de toekomstige architectuur zal worden gewerkt aan het realiseren van een concept met 1 bibliotheekautomatiseringssysteem en 1 beheerorganisatie. Vervolgens is opdracht gegeven aan Longus om te komen tot een Pakket van Eisen betreffende het toekomstige bibliotheeksysteem.

De bijdrage van Longus

bestond uit de diensten van de consultant met als taken:

  • Samenstellen projectgroep en projectplan
  • Het sturen van de projectgroep op proces en inhoud
  • Inventariseren en beoordelen van verschillende technische en organisatorische scenario
  • Het vaststellen van de verschillende infrastructuurscenario’s en het doorrekenen hiervan
  • Beoordelen van de combinaties van scenario’s en het formuleren van een aantal aanbevelingen aan de opdrachtgever

De uitvoering van het project speelde zich af in oktober en november 2003.

Wilt u hierover meer weten, neem dan contact met ons op.