Quick scan Automatisering Probiblio

Quick scan Automatisering Probiblio

Sleutel in de aanpak: het in projectgroepen onderzoeken en oplossen van de problematiek rond de kwaliteit van de dienstverlening.

De opdrachtgever

is Stichting Laurens, het ICT-expertisecentrum van de Openbare bibliotheken. Deze stichting begeleidt en coordineert ICT-projecten in de branche en treedt op als kenniscentrum voor openbare bibliotheken.

Het project

betreft een onderzoek bij Probiblio, de provinciale Bibliotheekcentrale voor Noord en Zuid Holland. Probiblio heeft Stichting Laurens gevraagd een onderzoek te verrichten naar de kwaliteit van de diensten van de afdeling automatisering. Na de fusie van twee PBC’s zijn de afdelingen samengevoegd. De klanten van Probiblio geven aan dat de dienstverlening verbetering behoeft. Het onderzoek dient de huidige en de gewenste situatie in beeld te brengen en concrete aanbevelingen op te leveren waarmee ook op korte termijn de klanttevredenheid kan worden verbeterd. Stichting Laurens heeft Longus ingeschakeld om het project mede uit te voeren. Onderdelen hiervan zijn klanteninterviews, interviews en werkbijeenkomsten met medewerkers en een workshop voor klanten.

Het resultaat

is een helder rapport, inclusief aanbevelingen en plan van aanpak voor het vervolg waarmee de opdrachtgever zelf de verbeteringen verder kan uitvoeren. Het project is uitgevoerd door meerdere projectteams die onder aansturing van Longus diverse deelgebieden hebben geanalyseerd en uitgewerkt. De tussenresultaten zijn in de vorm van een workshop getoetst bij klanten en medewerkers van de opdrachtgever waarbij draagvlak is gecreeerd en de te volgen koers is bepaald.

De bijdrage van Longus

bestond uit de diensten van de consultant met als taken:

  • Opstellen Plan van Aanpak
  • Uitvoeren van interviews en aansturen werkgroepen
  • Beschrijven huidige situatie en analyseren van knelpunten
  • Organisatie en uitvoering workshop
  • Doen van aanbevelingen voor korte en middellange termijn
  • Uitwerken van het plan van aanpak ter verbetering organisatie en processen
  • Opstellen van het eindrapport.

De uitvoering van het project lag in de periode van augustus 2002 tot oktober 2002.

 

Wilt u hierover meer weten, neem dan contact met ons op.