Onze aanpak

Advies en implementatie

Advies en implementatie kunnen in onze ogen nooit los van elkaar worden gezien. Ons advies komt in nauwe samenwerking met u tot stand en is zelden een eindproduct, u wenst immers een verandering. Daarom houden wij in de adviesfase al rekening met de praktische uitvoerbaarheid.

Resultaatgericht

Onze aanpak is van nature resultaatgericht. Het vooraf vaststellen van het projectresultaat is voor ons niet meer dan logisch. Wij werken met experts op de desbetreffende deelgebieden, soms op de achtergrond, maar zonodig worden zij ook ‘zichtbaar’ in het project.

Teamwork

Het project wordt vrijwel altijd uitgevoerd d.m.v. een projectteam bestaande uit managers en medewerkers van uw organisatie en van Longus. Wij regisseren het project. Uw medewerkers brengen de inhoudelijke en bedrijfsspecifieke kennis en ervaring in. Daardoor creëren we een zo hoog mogelijk rendement en breed draagvlak.