Organisatie-herontwerp Bibliotheek Den Helder

Organisatie-herontwerp Bibliotheek Den Helder

Herontwerp in samenspraak met het management de organisatie op basis van een actuele ontwikkelingen.

De opdrachtgever

De opdrachtgever is de heer Mannes Westra, directeur Openbare Bibliotheek Den Helder.

Het project

betreft het in samenspraak met het management herontwerpen van de organisatie van de bibliotheek Den Helder op basis van een aantal actuele ontwikkelingen, zoals invoering van zelfbedieningsapparatuur, veranderende klanteneisen en veranderende eisen vanuit de branche (certificering). Het organisatie-ontwerptraject is als project aangepakt. Dit betekent onder andere dat er gefaseerd naar het eindresultaat is toegewerkt.

Het resultaat

is dat er door de OB Den Helder, samen met Longus, is toegewerkt naar het ontwerp voor de nieuwe organisatie. In de eerste fase is globaal de missie en de visie van de bibliotheek Den Helder opgesteld en zijn de kerntaken daarvan afgeleid, waarmee de missie gerealiseerd moet worden. In de tweede fase zijn de kerntaken verder uitgewerkt tot de te leveren producten en diensten. In de derde fase is dit alles vertaald in een aantal processen wat de basis vormde voor de schets van de organisatiestructuur. In fase vier is de schets verder uitgewerkt tot een organogram, met aantallen FTE s en globale aanduidingen van de functies, waarna dit financieel is gemaakt. Het laatste resultaat van het project is een migratieplan. Gaandeweg het project is de missie steeds scherper geformuleerd.

De bijdrage van Longus

bestond uit de diensten van de consultant met als taken:

  • Opstellen Plan van Aanpak
  • Inbrengen model om te komen tot gewenste resultaat
  • Opstellen concepten voor missie, visie, diensten, processen en organisatie
  • Organisatie en voorzitten workshops voor (midden-)kader
  • Uitwerken van de diensten en mensen, middelen en organisatie en dit financieel maken
  • Uitwerken van het migratieplan ter realisatie van de gewenste organisatie en processen
  • Bewaken voortgang en kwaliteit

De uitvoering van het project speelde zich af in de periode van oktober 2005 tot februari 2006.

Wilt u hierover meer weten, neem dan contact met ons op.