Opstellen Productbegroting Regio/basisbibliotheek

Opstellen Productbegroting Regio/basisbibliotheek

Voor verschillende bibliotheekorganisaties hebben wij de productbegroting opgesteld. Dit is door ons aangepakt als een gezamenlijk proces met als resultaat een herkenbaar productenoverzicht, met helder daar aan toegerekende kosten.

De opdrachtgever

was in alle gevallen de directeur van de desbetreffende bibliotheek. Inmiddels zijn productbegrotingen opgesteld voor de Regiobibliotheek Z-O-U-T, Regiobibliotheek Het Groene Hart, Bibliotheken Eemland, Regiobibliotheek Utrecht Midden (met een begroting voor elk van de federatieve partners), Bibliotheek Gemeente Barneveld, KopGroep Bibliotheken en de Westfriese Bibliotheken.

Het project

betreft het in samenspraak met de directeur inzicht te verwerven in het reilen en zeilen van de bibliotheek, teneinde beter te kunnen sturen op resultaten enerzijds en anderzijds meer transparantie voor de verschillende gemeenten, subsidiegevers, te kunnen realiseren. De bibliotheken hebben Longus als sparring partner ingehuurd om kennis in te brengen, discussies te initiëren, draagvlak te creëren en voortgang te bewaken.

Het resultaat

is dat er een herkenbare productbegroting is opgesteld, waarmee inzicht is verkregen in de inzet van de middelen in relatie tot het (gewenste) beleid. Met dit als basis kunnen wensen voor nieuw beleid en prestatie-indicatoren op bestaande dienstverlening beter in perspectief worden gezien en op de juiste wijze beoordeeld worden.

De bijdrage van Longus

bestond uit de volgende consultancydiensten:

  • Opstellen Plan van Aanpak
  • Inbrengen theoretische modellen en praktische vertalingen daarvan
  • Verzamelen en verwerken van de benodigde cijfermatige gegevens
  • Opstellen concept productbegroting
  • Projectmanagementtaken.

De uitvoering van deze projecten speelt sinds begin 2008.

Download hier de pdf met nadere informatie: Informatieblad productbegroting Longus

Wilt u hierover meer weten, neem dan contact met ons op.