Ondernemingsplan Bibliotheek Gouda

Ondernemingsplan Bibliotheek Gouda

Ontwikkel in samenspraak met het management het ondernemingsplan en fungeer als sparring partner.

De opdrachtgever

De opdrachtgever is mevrouw Nan van Schendel, directeur Openbare Bibliotheek Gouda.

Het project

betreft het in samenspraak met het management opstellen van het ondernemingsplan. De OB Gouda is met ingang van januari 2005 verzelfstandigd en wenst helderheid over haar missie en visie en de wijze waarop deze worden gerealiseerd. De bibliotheek heeft Longus als sparring partner ingehuurd om met hen het ondernemingsplan tot stand te brengen door kennis in te brengen, discussies te initieren, draagvlak te creeren en voortgang te bewaken. Een overzicht van verbeterplannen en acties completeren het eindresultaat.

Het resultaat

is dat er stapsgewijs door de OB Gouda, samen met Longus, is toegewerkt naar het ondernemingsplan voor de nieuwe organisatie. Op basis van een door Longus opgesteld Plan van Aanpak is in een aantal workshops met verschillende groepen medewerkers en management gewerkt aan het plan. De missie, visie en kerntaken en bijbehorende producten en diensten zijn vastgesteld en vertaald naar de benodigde organisatie. In een overzicht van verbeterplannen en acties zijn alle doelstellingen voor de nabije toekomst geborgd.

De bijdrage van Longus

bestond uit de diensten van de consultant met als taken:

  • Opstellen Plan van Aanpak
  • Opstellen concepten missie, visie, diensten en organisatie
  • Organisatie en voorzitten workshops voor (midden-)kader
  • Uitwerken van de diensten tot op het niveau van mensen, middelen en organisatie en dit financieel gemaakt
  • Samenstellen van Actie en verbeterplan voor 2005-2007
  • Opstellen van het concept ondernemingsplan

De uitvoering van het project speelde zich af in de periode eind januari 2005 tot en met juli 2005.

Wilt u hierover meer weten, neem dan contact met ons op.