Interim Management Regio/basisbibliotheek

Interim Management Regio/basisbibliotheek

Voor verschillende bibliotheekorganisaties hebben wij interim directiefuncties vervuld.

Naast het algemeen management van de desbetreffende basisbibliotheek zijn veelal specifieke opdrachten meegegeven zoals het voorbereiden van fusie, het financieel gezond maken en/of de klantgerichtheid verder vergroten. Wij gaan bij dit soort opdrachten uit van een totaal urenbudget, gebaseerd op een aantal dagen per week waarbij dit budget naar behoefte in de interimperiode wordt ingezet. Meestal in het begin wat meer en aan het eind wat minder dan het afgesproken aantal dagen per week. Zodoende ontstaat er voor de klant maximale flexibiliteit in inzet binnen het afgesproken budget.

De opdrachtgever

was in alle gevallen de voorzitter van het bestuur van de desbetreffende bibliotheek. Afhankelijk van bijkomende opdrachten was er veelvuldig contact met de aspectverantwoordelijke binnen het bestuur zoals bijvoorbeeld de afdeling financien.

Het project

Voorbeelden van interimmanagement van de afgelopen tijd zijn interim directievoering voor de Bibliotheek Baarn en voor de regiobibliotheek Het Groene Hart. Het betreft het, in samenspraak met het MT, managen van de bibliotheek en het op projectmatige wijze, in nauw overleg met het bestuur, realiseren van specifieke doelen. Voor de bibliotheek Baarn stonden deze doelen volledig in het licht van een fusie met Bibliotheken Eemland. Dit is volgens planning gerealiseerd waarbij met name de financiele doelen, het verwerven van bijdragen van gemeente Baarn en Provincie Utrecht, mede hebben bijgedragen aan het eindresultaat.

Voor de Regiobibliotheek Het Groene Hart was het belangrijkste doel de bibliotheek weer financieel gezond te krijgen. Hierbij was veel aandacht nodig voor de samenwerking met de drie gemeenten. Het jaarplan 2009 is boven plan, financieel zeer positief, afgesloten. De relatie met de gemeenten is sterk verbeterd en de koers voor 2010 is uitgezet voor wat betreft klantgerichtheid en dienstverlening.

De bijdrage van Longus

bestond uit de diensten van de consultant met als taken:

  • Opstellen Plan van Aanpak
  • Opstellen van financieel plan
  • Op dagelijkse basis aansturen van de operatie van de bibliotheekorganisatie
  • Op dagelijkse basis sturen op vastgestelde projectdoelen
  • Frequente communicatie en overleg met gemeenten en andere stakeholders
  • Overdracht van taken naar opvolgend management.

De uitvoering van deze projecten was in 2008 – 2010.

Wilt u hierover meer weten, neem dan contact met ons op.