Gelijktijdig en Associatief Zoeksysteem

Gelijktijdig en Associatief Zoeksysteem

Selecteer en implementeer een gelijktijdig en associatief zoeksysteem. Van het opstellen van het programma van eisen tot en met de implementatie.

De opdrachtgever

is de Vereniging van Openbare Bibliotheken met circa 600 aangesloten instellingen als leden en in totaal circa 1000 vestigingen. Deze Vereniging houdt zich als brancheorganisatie onder meer bezig met het scheppen van de kaders voor de activiteiten van de aangesloten leden. Ze geeft vorm aan innovaties in samenspraak met de verschillende overheden en de aangesloten leden in heel Nederland.

Het project

heeft uit twee delen bestaan:

  • In het kader van het project tot vorming van bibliotheek.nl diende voor De Vereniging de besluitvorming voorbereid te worden rond de aanschaf van een systeem van gelijktijdig en associatief zoeken waarmee het publiek via een landelijke portal toegang tot een veelheid aan digitale informatie wordt geboden. De vraag van de klant betrof het opstellen van het programma van eisen en het verrichten van marktonderzoek naar dergelijke systemen. Tevens was begeleiding van de leverancierskeuze gewenst.
  • Nadat project 1 afgerond en geimplementeerd was, ontstond de wens om gelijktijdig en associatief zoeken voor publiek bereikbaar te maken via lokale en regionale toegang. Hiertoe diende met de branche een aangepast pakket van eisen samengesteld te worden om daarna met de opdrachtgever te komen tot opdrachtverlening aan de leverancier. Vervolgens diende de implementatie van pilotprojecten begeleid te worden.

 

Het resultaat

Op basis van het, in overleg met een aantal potentiele gebruikers in de branche, opgestelde programma van eisen bleek een tweetal systemen in de markt te worden aangeboden. In het hieropvolgende offertetraject is uiteindelijk gekozen voor de aanschaf en ontwikkeling van de Aquabrowser als gelijktijdig en associatief zoeksysteem voor bibliotheek.nl waarbij een passende overeenkomst is afgesloten voor alle bibliotheken die ook van de Aquabrowser gebruik willen gaan maken. Op basis van het pakket van eisen is een lokale Aquabrowser ontwikkeld voor gelijktijdig en associatief zoeken in zowel lokale omgeving als, m.b.v. een koppeling naar bibliotheek.nl, een landelijke omgeving. Diverse pilotprojecten voor verschillende bibliotheeksystemen hebben ertoe geleid dat een standaardpakket tegen standaardprijzen voor de bibliotheekbranche is ontwikkeld.

De bijdrage van Longus

bestond uit de diensten van de consultant met als taken:

  • In overleg met een aantal potentiele gebruikers uit de branche opstellen van de beide Programma’s van Eisen
  • Verrichten van marktonderzoek en pakketvergelijking van de gevonden systemen
  • Begeleiding leverancierskeuze
  • Overleg met de verschillende leveranciers van bibliotheeksystemen
  • Begeleiden pilotprojecten bij de implementatie
  • Interne en externe communicatie.

De uitvoering van het eerste project lag in de periode januari 2001 tot juli 2001. De uitvoering voor project 2 speelde zich af in de periode september 2002 tot heden. Eind 2003 zullen 4 pilots geimplementeerd zijn en zal het project zijn afgesloten

Wilt u hierover meer weten, neem dan contact met ons op.