Categoriearchief: (Europese) Aanbestedingen

Evaluatie raamovereenkomst breedband en nieuwe aanbesteding

Bandbreedte is van essentieel belang voor adequate dienstverlening door bibliotheken. Wat heeft de raamovereenkomst van 2003 opgeleverd? Nieuwe aanbesteding leidt tot verlenging raamovereenkomst voor de bibliotheekbranche.

De opdrachtgever

is de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB)met circa 250 aangesloten instellingen als leden en in totaal circa 1000 vestigingen. Deze Vereniging houdt zich als brancheorganisatie onder meer bezig met het scheppen van de kaders voor de activiteiten van de aangesloten leden. Ze geeft vorm aan innovaties in samenspraak met de verschillende overheden en de aangesloten leden in heel Nederland.

Het project

De in 2003 afgesloten raamovereenkomst liep na twee verlengingen af in 2007. De VOB heeft Longus ingehuurd om die raamovereenkomst te evalueren. Op basis van de positieve uitkomsten daarvan is besloten een nieuwe aanbesteding te doen.
In nauwe samenspraak met de opdrachtgever en de uit vertegenwoordigers uit de branche samengestelde inkoopcommissie is deze aanbesteding uitgevoerd. Na een Request for Information aan dertien leveranciers is uiteindelijk een Request for Proposal aan vijf leveranciers uitgegaan.

Het resultaat

Uiteindelijk is een nieuwe raamovereenkomst voor diverse verbindingen, bandbreedtes en diensten zoals Virtual Private Network (VPN) tot stand gebracht tussen de brancheorganisatie en een leverancier. Alle aangesloten instellingen kunnen gebruikt maken van de raamovereenkomst.

De bijdrage van Longus

bestond uit de diensten van de consultant met als taken:

  • Verrichten van het evaluatieonderzoek
  • Verrichten van marktonderzoek
  • In overleg met een aantal potentiele gebruikers uit de branche opstellen van de RFI’s en RFP
  • Presentatie aan en communicatie met de branche(vertegenwoordigers)
  • Beoordelen aanbieidngen en begeleiding leverancierskeuze
  • Uitonderhandelen van de raamovereenkomst

De uitvoering van het eerste project lag met tussenpauzes in de periode december 2006 tot november 2007.