Categoriearchief: Referenties

Toekomstvisie bibliotheek

Soms is het lastig om als bibliotheek aan de gemeente(n) duidelijk te maken hoe de toekomst van het bibliotheekwerk er over een aantal jaren uitziet. Of de gemeente vindt dat er onvoldoende duidelijke antwoorden op de vragen komen.

Wij zijn in een aantal trajecten betrokken geweest waar deze problematiek speelde. In opdracht van die gemeenten zijn wij gevraagd een toekomstvisie op te stellen. In dergelijke situaties is het van het grootst mogelijke belang is dat er een zowel door de gemeente, als door de bibliotheek gedragen visie tot stand komt. Daarom is in al deze gevallen onze benadering geweest dat onder onze leiding een aantal bijeenkomsten is gehouden waarbij zowel de gemeente (ambtenaren cultuur, onderwijs, jeugd) als de bibliotheek (directie, MT) aanwezig waren.

In deze sessies is besproken welk belang de gemeente hecht aan goed bibliotheekwerk, op welke gemeentelijke doelen dit aansluit. Wat de missie en de visie van de bibliotheek is en hoe dit aansluit bij de gemeentelijke doelen. En hoe de bibliotheek vorm geeft aan die missie en visie met kerntaken en producten. Van daaruit kan dan worden vastgesteld welke middelen nodig zijn om die producten te realiseren. Middelen geldt hierbij in de breedste zin des woords: financien, boeken en andere media, maar ook huisvesting (spreiding!) en personeel.