Categoriearchief: 2012 en eerder

Informatiemanagement voor Gelderse Bibliotheken

Model Maes Informatiemanagement

Model Maes Informatiemanagement

In opdracht van de Samenwerkende Gelderse Bibliotheken begeleiden wij de Adviesgroep Informatiemanagement bij het opstellen van het Informatiebeleid en ICT-beleid. Kader hiervoor is het negenvlaksmodel van Maes, waarbij informatie en ICT tot op uitvoerend niveau gerelateerd wordt aan strategische uitgangspunten.

Binnen dit model krijgen bedrijfsvoering, informatie en ICT een plaats op zowel strategisch niveau, als op sturend en uitvoerend niveau.
Daarmee kunnen vele discussies rondom ICT, bibliotheeksystemen, (white label) websites, kantoorautomatisering etc. meer gestructureerd
worden gevoerd: over welk niveau gaat de discussie, gaat het over informatie, of over ICT en hoe is dit gerelateerd aan het strategisch beleid?

Door eigen beleid te formuleren en dit kader helder voor ogen te houden, kunnen bibliotheken tevens het opdrachtgeverschap richting
leveranciers van ICT-middelen beter vormgeven en aansturen.