Bedrijfsplan Bibliotheekhuis Limburg

Bedrijfsplan Bibliotheekhuis Limburg

Bibliotheekhuis Limburg wil in een gezamenlijk proces met klanten, medewerkers en directie de missie en visie van de Provinciale Service Organisatie in Limburg definiëren. Vervolgens zullen het dienstenpakket en de bijbehorende organisatie worden ontwikkeld. Longus wordt ingeschakeld als kwartiermaker.

De opdrachtgever

De opdrachtgever is het Bibliotheekhuis Limburg, de Provinciale Serviceorganisatie voor de Openbare bibliotheken in de provincie Limburg.

Het project

Voor het Bibliotheekhuis Limburg, heeft Longus een bedrijfsplan samengesteld. In een strak geregisseerd proces is in 4 maanden vastgesteld wat de toegevoegde waarde van het Bibliotheekhuis voor de Limburgse bibliotheken moet gaan worden. Natuurlijk gebeurde dit in samenspraak met het bestuur en de directie, de medewerkers en (potentiele) klanten. Vanuit een gezamenlijk gedefinieerde missie en visie is de vertaalslag gemaakt naar kerntaken, producten en diensten en een aantal belangrijke processen. De hierbij behorende organisatievorm en functies en bijbehorende financiele implicaties completeren het eindresultaat. Sturing op inhoud en proces vond plaats vanuit het kernteam, bestaande uit de directie van het Bibliotheekhuis en Longus. Met een interne projectgroep is op de diverse aspecten steeds inhoudelijk een concept vastgesteld. Deze concepten zijn vervolgens in een klankbordgroep getoetst en gecompleteerd. De klankbordgroep vormde een min of meer representatieve doorsnijding van het Limburgs bibliotheekwerkveld. Naast het Bibliotheekhuis en de Provincie Limburg hadden 8 verschillende Limburgse bibliotheekorganisaties hierin zitting.

Het resultaat

is dat in het bedrijfsplan helder is vastgesteld wat de rol is van het Bibliotheekhuis in het Limburgs bibliotheekwerkveld. Op basis van het bedrijfsplan kan een veranderplan worden opgesteld om de vastgestelde organisatie vorm te geven. Het gevolgde proces heeft er mede toe geleid dat een aantal Limburgse bibliotheekorganisaties nader tot elkaar zijn gekomen. Er is een hechtere basis gelegd voor samenwerking: nu en in de toekomst!

De bijdrage van Longus

bestond uit de diensten van de consultant met als taken:

  • Opstellen Plan van Aanpak
  • Organisatie en voorzitten van de diverse werkgroepen- en de klankbordgroepvergaderingen
  • Uitwerken van de inhoudelijke concepten
  • Opstellen rapport Bedrijfsplan Bibliotheekhuis Limburg, waarin de diensten worden uitgewerkt tot op het niveau van mensen, middelen en organisatie en dit financieel gemaakt wordt
  • Bewaken van en sturing op de voortgang van het proces teneinde de ambitieuze tijdlijn te kunnen halen

De uitvoering van het project speelde zich af in de periode eind december 2004 tot eind mei 2005.

Wilt u hierover meer weten, neem dan contact met ons op.