Bedrijfsplan Bibliotheek Amersfoort

Bedrijfsplan Bibliotheek Amersfoort

Bibliotheek Amersfoort kiest voor een gestructureerde aanpak om te komen tot een nieuw te bouwen centrale vestiging in het culturele stadshart van Amersfoort.

De opdrachtgever

De opdrachtgever is de heer Erno de Groot, directeur Bibliotheek Amersfoort.

Het project

betreft het in samenspraak met het management inventariseren van de ontwikkelingen waarvoor de OB Amersfoort zich geplaatst ziet en het op basis daarvan formuleren van een nieuw, door de organisatie gedragen bedrijfsplan. Hierin dient de positie van de nieuw te bouwen centrale vestiging en de filialen en daarvoor op te stellen activiteitenplannen te worden uitgewerkt. Tevens dient er een financiele vertaalslag te worden gemaakt van de plannen. De OB Amersfoort heeft Longus als sparring partner ingehuurd om het bedrijfsplan tot stand te brengen door kennis in te brengen, discussies te initieren, draagvlak te creeren en voortgang te bewaken.

Het resultaat

is dat er stapsgewijs door de OB Amersfoort, samen met Longus, is toegewerkt naar het bedrijfsplan voor de nieuwe organisatie. Op basis van een door Longus opgesteld Plan van Aanpak zijn in een aantal workshops en directie overleggen de missie, visie en kerntaken van de OB Amersfoort vastgesteld. Op basis daarvan zijn per kerntaak de te leveren diensten benoemd en uitgewerkt, rekening houdend met de spreiding over de stad en de specifieke rol van de centrale vestiging. Vervolgens is dit uitgewerkt tot op het niveau van de benodigde mensen, middelen en organisatie, waarna dit financieel is gemaakt.

De bijdrage van Longus

bestond uit de diensten van de consultant met als taken:

  • Opstellen Plan van Aanpak
  • Opstellen concepten missie, visie, diensten en organisatie
  • Organisatie en voorzitten workshops voor (midden-)kader
  • Uitwerken van de diensten en mensen, middelen en organisatie en dit financieel maken
  • Uitwerken concepten tot het “bedrijfsplan 2008 en verder”
  • Doen van aanbevelingen voor korte en middellange termijn

De uitvoering van het project speelde zich af in de periode eind maart 2004 tot eind juni 2004.

Wilt u hierover meer weten, neem dan contact met ons op.