Awareness scan Informatieveiligheid bibliotheken

Awareness scan Informatieveiligheid bibliotheken

Hoe bewust bent U?

Hoe bewust bent U?

 

Met behulp van een online enquête kunnen wij onze Awareness scan Informatieveiligheid voor u uitvoeren, om vast te stellen in hoeverre het onderwerp Informatieveiligheid “leeft” onder de medewerkers in uw organisatie.

Met onze scan kan in zeer korte tijd en met relatief weinig inspanning een goed beeld worden verkregen van de mate waarin de medewerkers zich bewust zijn van het belang van informatieveiligheid en het handelen conform de daarvoor opgestelde richtlijnen.

In overleg kan een selectie gemaakt worden uit onze vragenlijst om deze zo goed mogelijk af te stemmen op de groep medewerkers, waaronder de enquête wordt uitgezet.