TEST

Verkenning managementinformatie Bibliotheken

De VOB heeft Longus opdracht verleend voor het uitvoeren van een eerste verkenning van de behoefte aan managementinformatie bij bibliotheekdirecteuren. Dit in het kader van het BIS en het vullen van het datawarehouse door bibliotheek.nl.

grafiek subsidieDe vraag hierbij is niet alleen welke managementinformatie door bibliotheken wordt gebruikt, maar ook in hoeverre managementinformatie aansluit bij de huidige belevingswereld over de functie en de maatschappelijke waarde van de bibliotheek.

Hiervoor organiseren we binnenkort twee discussiebijeenkomsten. Wij willen dan per sessie een beperkt aantal bibliotheekdirecteuren (6 – 8 personen) bij elkaar brengen uit verschillende soorten bibliotheekorganisaties (plusbibliotheek, stadsbibliotheek, “kleine kernen basisbibliotheek”, bibliotheek/cultuurorganisatie).