Start

Welkom op de site van Longus.

Pragmatisch, projectmatig, organisatievraagstukken en  verantwoorde inzet van moderne technologie. Dat kenmerkt onze projecten. Wij zijn adviseurs en projectmanagers voor bibliotheken, gemeenten en zorginstellingen en helpen u met het tot stand brengen van veranderingen in uw organisatie.

Onze dienstverlening:

  • Het begeleiden van (her)formuleren  van strategische beleid,
  • Het optimaliseren van de dienstverlening, processen en organisatie,
  • Informatiemanagement. Van strategie tot het opstellen en uitvoeren van projectplannen,
  • Het afnemen van audits bij bibliotheken, cultuur- en taalinstellingen.

Certificeringorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal

Namens de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal treedt Longus op als auditor in de rol van expert. De audits richten zich met name op het aantoonbaar hebben van een toekomstbestendige koers. Deze  auditronde  loopt van 2018 tot 2021. Wij zijn er trots op dat wij ook op deze manier mogen bijdragen aan de kwaliteit van de instellingen.

Kwartiermaker nieuwe bibliotheekondersteuning Flevoland

In nauw overleg met de betrokken stakeholders een nieuwe organisatie geformuleerd om de diensten van de provinciale serviceorganisatie onder te brengen bij de twee bibliotheken. Organisatiemodel ontwikkeld, bestaande contracten herzien of opgezegd, ICT-infrastructuur en ICT-migratie begeleid, Plaatsing van medewerkers voorbereid. De nieuwe organisatie is inmiddels operationeel.

Second opinion “huis van de toekomst” zorginstelling

In opdracht van InteraktContour hebben we een second opinion uitgevoerd betreffende het “huis van de toekomst”. Enkele workshops met een aantal teamleden om “a day in the life” te schetsen op de werkvloer, creatief met elkaar vinden van oplossingen. Interviews met belangrijke leverancier betreffende nieuwe (integratie)functionaliteit.  Door de praktische inhoud van het adviesrapport zijn onmiddelijk een aantal aanbevelingen met veel enthousiasme overgenomen  en geïmplementeerd.

Onderzoeksopdracht bibliotheekwerk Rivierenland

In opdracht van 10 gemeenten een onderzoek ingesteld naar het bibliotheekwerk in deze grote regio (>225.000 inwoners). Focus op de financiering en mate van effectiviteit en efficiency. Daarnaast specifiek aandacht voor de logica in spreiding van de vele vestigingen in het dekkingsgebied.  Het rapport heeft er mede toe geleid dat de continuiteit in dienstverlening voor de tien gemeenten gewaarborgd is middels een nieuw convenant.