Gemeenten

Gemeenten:

voor gemeenten hebben wij de volgende opdrachten uitgevoerd:

  • Opstellen convenant Bibliotheek Barneveld- Gemeente Barneveld
  • Opstellen ondernemersplan hernieuwing infrastructuur CultuurEducatie West-Friese gemeenten
  • Onderzoek efficiency, effectiviteit en spreiding  Bibliotheekwerk Rivierenland t.b.v. tien gemeenten