Algemeen

Algemeen

Veel van onze opdrachten hebben te maken met het herstructureren van processen teneinde kwalitatieve of kwantitatieve voordelen te realiseren. Bijvoorbeeld na een (juridische) fusie. Dit doen wij samen met de mensen uit de organisatie om zeker te weten dat er een reele en haalbare verandering tot stand komt, waar ook draagvlak voor is. Dergelijke opdrachten voeren wij uit zowel in bibliotheekorganisaties, als in zorginstellingen. Onder de knoppen "Bibliotheken" en "Zorginstellingen" vindt u voorbeelden van opdrachten die wij hebben uitgevoerd voor opdrachtgevers in die branches.
Wanneer er een specifieke referentie is waarover u informatie wilt, neem dan gerust contact met ons op.