Ontwikkeling Romanadviesmachine

Ontwikkeling Romanadviesmachine

Het volledige traject om te komen tot een internetapplicatie voor het geven van een advies over te lezen romans.

De opdrachtgever

is de Vereniging van Openbare Bibliotheken met circa 600 aangesloten instellingen als leden en in totaal circa 1000 vestigingen. Deze Vereniging houdt zich als brancheorganisatie onder meer bezig met het scheppen van de kaders voor de activiteiten van de aangesloten leden. Ze geeft vorm aan innovaties in samenspraak met de verschillende overheden en de aangesloten leden in heel Nederland.

Het project

betreft het laten ontwikkelen van een applicatie t.b.v. aanbevelen van romans. D.m.v. recommending kan de informatiezoeker geholpen worden te vinden wat hij zoekt door gerichte aanbevelingen te doen op basis van een op te geven voorkeur en historische gegevens. Er dient een programma van eisen opgesteld te worden en marktonderzoek verricht te worden naar leveranciers van dergelijke systemen. Tevens was begeleiding van de leverancierskeuze gewenst. De implementatie diende begeleid te worden om te komen tot een afgeronde, landelijke beschikbare dienst.

Het resultaat

Op basis van benodigde expertise is een projectgroep ingericht waarin ook de Centrale Discotheek Rotterdam deelnam. Met deze projectgroep is het Programma van Eisen ontwikkeld waarop de applicatie is gebouwd. De geimplementeerde dienst is onder romanadvies.bibliotheek.nl voor publiek beschikbaar. Ten behoeve van het actualiseren van de gebruikte historische bronbestanden zijn procedures ontwikkeld en geautomatiseerde processen ingevoerd.

De bijdrage van Longus

bestond uit de diensten van de consultant met als taken:

  • Opstellen Plan van Aanpak
  • Het aansturen van de projectgroep om te komen tot een evenwichtig (Functioneel versus Financieel) Pakket van Eisen
  • Verrichten van marktonderzoek naar potentiele leveranciers
  • Begeleiding onderhandelingen en leverancierskeuze
  • Aansturen van de ontwikkeling van de applicatie en de implementatie binnen bestaande infrastructuren (bibliotheek.nl)
  • Interne en externe communicatie.

De uitvoering van het project lag in de periode van oktober 2002 tot oktober 2003

 

Wilt u hierover meer weten, neem dan contact met ons op.