Keurmerk bibliotheekautomatisering

Keurmerk bibliotheekautomatisering

In 2007 heeft Longus samen met Hornig Consultancy het Keurmerkproject begeleid.
Doel hiervan was om te komen tot een hernieuwd advies aan de directie van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) over het toekennen van het Keurmerk aan leveranciers van bibliotheekautomatiseringssystemen. In de pre-selectieronde werden vijf leveranciers geselecteerd voor de uitgebreide toetsing in de tweede ronde.

Voor deze toetsing is in de projectgroep de volledige vragenlijst uit 2005 doorgenomen, waarbij er is gestreept en aangevuld. Ook is gekeken naar de resultaten van de werkgroep Informatie Architectuur. Deze lijst van circa 1.000 vragen is door de stuurgroep vastgesteld en vervolgens door de leveranciers ingevuld. De projectgroep heeft alle antwoorden gewogen en beoordeeld om daarna referentiebezoeken af te leggen aan een klant van de leveranciers en een werkbezoek aan de leveranciers zelf.

De resultaten van de vragenlijst, het referentiebezoek en het werkbezoek hebben samen geleid tot een eindoordeel over elke leverancier/pakketcombinatie.
Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een unaniem advies van de projectgroep aan de stuurgroep. De stuurgroep heeft vervolgens dit advies beoordeeld en aangeboden aan de directie van de VOB. In deze “keurmerkronde” hebben drie leveranciers het Keurmerk
tot en met 2009 verkregen.