Interview Erno de Groot, directeur Bibliotheken Eemland

Interview Erno de Groot, directeur Bibliotheken Eemland

Erno de Groot: “Longus is er in geslaagd de juiste toon te vinden”

Erno de Groot is directeur van de openbare bibliotheek van Amersfoort (sinds kort Bibliotheken Eemland) en lid van de Samenwerkende Utrechtse Bibliotheken (SUB). In die hoedanigheden werkte hij intensief samen met Longus. “Met een goede vertrouwensrelatie staat of valt de relatie met een adviseur.”

Erno de Groot, directeur bibliotheek Eemland

Erno de Groot, directeur bibliotheek Eemland

De Groot: “Wij hebben voor het eerst een beroep gedaan op Longus in 2004, in de fase dat de plannen voor een nieuwe centrale bibliotheek concreet werden. We hadden daarvoor een nieuw bedrijfsplan nodig, dat wij van de grond af aan hebben moeten opbouwen. Het ging daarbij om een stukje visieontwikkeling. Wat hebben we totnogtoe bereikt met elkaar? Hoe gaan we dat in de toekomst vormgeven? Dat soort vragen kwam in dat plan aan de orde. We zijn voor dat proces intensief met elkaar opgetrokken. Je laat elkaar het achterste van je tong en het binnenste van je keuken zien. Dan is het erg belangrijk dat je een adviseur hebt waar je van op aan kunt. Met een goede vertrouwensrelatie staat of valt de relatie met een externe adviseur. Aan de ene kant moet een adviseur betrokken genoeg zijn om een goede bijdrage aan het proces te leveren. Aan de andere kant moet hij ook een professionele afstand bewaren. Dat is niet zo’n eenvoudige balans. Maar uit het feit dat wij bij Longus terug zijn gekomen na dit proces, blijkt al wel dat zij die balans volgens mij goed hebben kunnen vinden.”

“We hebben Longus verder onder meer ingeschakeld om de voorbereiding en uitvoering van een Europese aanbesteding voor het bibliotheeksysteem in de provincie Utrecht te begeleiden. Dat was geen eenvoudige klus, omdat het technisch complexe materie was. Dat is eveneens een belangrijke toetssteen voor een externe adviseur: het niveau van vakkennis. Ook op het vlak van inhoudelijke know-how heeft Longus zich wat mij betreft bewezen. Wat naast de techniek complex was in dit project, was dat er verschillende bibliotheken bij betrokken waren, met allemaal hun eigen belangen en meningen. De ene wilde een compleet nieuw systeem met alles erop en eraan, de ander wilde het juist zo goedkoop mogelijk houden. Het is dan niet eenvoudig om de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Maar Longus is er in geslaagd de juiste toon te vinden, waarbij niemand het gevoel kreeg dat de adviseur de kant koos van één van de betrokken partijen. Daardoor zijn we er in geslaagd om redelijk snel besluiten te nemen.”

“Bij twee provinciale processen heeft Longus als een soort interventieteam opgetreden, namelijk bij het opstellen van een programma voor een cultureel netwerk in de provincie Utrecht, en bij de invoering van een provinciale bibliotheekkaart. Beide processen dreigden vast te lopen, en op korte termijn heeft Longus de sturing daarvan overgenomen, en het proces weer op de rails gezet. Bij dit soort processen is het aantal variabelen erg groot. De kracht van Longus, is dat zij die variabelen goed kunnen trechteren. Welke factoren zijn echt essentieel? Welke zijn boven- en welke nevengeschikt? Zo’n traject is een stekelig pad. Dat vraagt om hele andere kwaliteiten van een externe adviseur dan simpelweg je vaste trucjes uitvoeren. Wij hebben ook met andere externe adviseurs gewerkt. Met name bij een aantal wat grotere adviesbureaus heb ik vaak de indruk dat ze werken met een trukendoos. Ze bedienen zich van kunstjes waar ze goed in zijn – en dat zijn veelal natuurlijk ook goede kunstjes, maar zodra ze moeten improviseren raken deze adviseurs van slag. Longus niet. Ook als interventieteam heeft Longus bewezen flexibel en doeltreffend te zijn. Het is een kleine, heel betrokken organisatie. Soms zo betrokken dat ze zelf partij dreigden te worden, of met voorstellen kwamen die ons te ver gingen. Maar het belangrijkste is dat Longus een organisatie is die met de voeten in de modder durft te staan.”

Tekst: Anton de Wit