Heroverweging rol en taken ICT-afdeling Bibliotheek Arnhem

Heroverweging rol en taken ICT-afdeling Bibliotheek Arnhem

De Bibliotheek Arnhem heeft Longus gevraagd te ondersteunen bij het heroverwegen van de rol en de taken van de eigen afdeling ICT, vanuit strategisch perspectief geredeneerd.

Met het model Maes als basis is in het MT vastgesteld welke uitgangspunten moeten worden gehanteerd m.b.t. ICT-beleid, -processen en -uitvoering. Op grond daarvan kan worden vastgesteld welke rol de ICT-afdeling daarin moet vervullen. In dit proces is ook sterk gekeken naar welk beroep de organisatie op de afdeling doet en of dat allemaal terecht is, of dat medewerkers al te gemakkelijk naar de ICT-afdeling stappen.

Dit heeft o.a. ertoe geleid dat de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers en “key-users” zal worden aangesproken.