Gefuseerd en dan ….

Gefuseerd en dan ….

Onze twee doelgroepen, openbare bibliotheken en instellingen voor Verpleging en Verzorging (V&V), vertonen opmerkelijke parallellen als het gaat om zoeken naar schaalvergroting. Meestal zijn de drijfveren daarbij de verwachte efficiëntievoordelen. Dank zij deze kostenbesparingen kunnen andere zaken gerealiseerd worden die zonder de fusie niet mogelijk zouden zijn.

Na een meestal lang en intensief traject komt dan de bestuurlijke fusie tot stand. En dan is de nieuwe organisatie een feit….
In naam althans, want in de praktijk begint het echte werk dan pas: van een aantal verschillende organisaties, met ieder hun eigen cultuur, moet één geheel worden gemaakt. Hoe kunnen we de verwachte efficiëntie- en kwaliteitsvoordelen ook daadwerkelijk tot stand brengen?

Longus is al bij veel van dergelijke trajecten betrokken geweest en heeft laten zien daarin een belangrijke toegevoegde waarde te leveren. Door een helder plan te formuleren, de juiste vragen te stellen aan de directie, globale ideeën concreet te maken, medewerkers te betrekken bij de gewenste veranderingen en een open sfeer te creëren. Afhankelijk van de mogelijkheden in de eigen organisatie kunnen wij begeleiding bieden bij het volledige proces, van het eerste idee tot en met de implementatie, of bij onderdelen daarvan.