Projectmanagement

Projectmanagement

Met al onze branchekennis en projectmanagementervaring zijn wij als geen ander in staat de geformuleerde projectdoelen te realiseren.
Wij hanteren onze eigen projectmanagementmethode, die op PM-BOK, Project Management – Body of Knowledge, gebaseerd is. Een methode waarbij het project wordt verdeeld in vijf fasen. Daarmee wordt ieder project beheersbaar. Wij gaan hier pragmatisch mee om, niet elk project is even groot en even ver ontwikkeld.

Dit biedt houvast in de uitvoering, zonder dat het doorschiet in bureaucratie. We sturen op geld, kwaliteit en tijd, (GOKIT), terwijl we daarnaast de informatievoorziening aan de “staande” organisatie niet vergeten.

Meer weten? Neem contact met ons op via info@longus.nl.