Sparring partner

Sparring partner visievorming

Wij treden regelmatig op als sparring partner voor directeuren of Management teams van Openbare Bibliotheken of instellingen voor Verpleging en Verzorging (V&V). Daarin bespreken we de visie op de branche, de ontwikkelingen in de eigen organisatie, of de eigen productontwikkeling.

Sparren kan individueel met directeuren, wanneer onderwerpen uitgediept dienen te worden die nog niet volledig rijp zijn om in de organisatie te brengen. Of het kan in een kleine groep, wanneer onderwerpen op zich voldoende rijp zijn, maar meer concreet "handen en voeten moeten krijgen".

Vooraf wordt in overleg een keuze gemaakt welke onderwerpen in de sessie aan de orde zullen komen. Bijvoorbeeld het beantwoorden van vragen als: “welke ontwikkelingen spelen er in de branche en wat betekent dit voor mijn organisatie?”. Ook zaken die met de eigen bedrijfsvoering te maken hebben kunnen aan de orde komen: “wat zijn de eigen speerpunten (als organisatie en als directie)?” of “wat is de eigen strategie en visie voor de komende tijd?”.

Resultaat

Het resultaat is een hernieuwd, voortschrijdend inzicht waar de directeur/MT zijn voordeel mee kan doen. Er ontstaan nieuwe denkbeelden, of bestaande worden bevestigd, dan wel aangevuld. Praktische handvatten waarmee vanuit visie voortgang kan worden geboekt.

Neem voor meer informatie contact met ons op via info@longus.nl.