De gemeente bezuinigt. En (n)U?

De gemeente bezuinigt. En (n)U?

De aangekondigde bezuinigingen op het Gemeentefonds hebben vrijwel zeker tot gevolg dat de budgetten van bibliotheken in 2011 en zeker in 2012 onder druk komen te staan. Onderzoek van de Vereniging van Openbare Bibliotheken heeft uitgewezen dat 63% van de bibliotheken hiermee te maken krijgt. De kans is dus groot dat de bezuinigingen ook voor uw bibliotheek dreigen.

bezuinigen?

bezuinigen?

Als u geconfronteerd wordt met bezuinigingen kan het van groot belang zijn dat u helder en transparant aan uw gemeente(n) duidelijk kunt maken waaraan u de subsidiegelden besteedt. Met een productbegroting kunt u dit inzicht zo objectief mogelijk verschaffen. U kunt daarmee aantonen hoe de kosten per product samenhangen met uw kostensoorten: het is vrijwel nooit zo dat bij het schrappen van een product ook direct alle toegerekende kosten kunnen vervallen. Functionarissen besteden tijd aan diverse producten, systemen worden toegerekend aan meerdere producten, backofficefuncties werken voor het geheel van de bibliotheek enzovoort. Gewapend met deze “tool” bent u als gesprekspartner uw gemeente(n) een stap voor en kunnen er weloverwogen besluiten worden genomen met betrekking tot onvermijdelijke bezuinigingen.

Daarnaast kan het zinvol zijn de efficiëntie van de bestaande organisatieprocessen nog eens kritisch onder de loep nemen. “Vreemde ogen dwingen”, waardoor in samenspel met uw medewerkers vaak blijkt dat ingesleten routines eigenlijk niet meer nodig zijn, of dat werkprocessen efficiënter kunnen worden ingericht. Met het doorvoeren van procesoptimalisaties kan budget worden vrijgespeeld. Bezuinigingen kunnen daarmee wellicht (voor een deel) worden opgevangen.

Met onze grondige inhoudelijke kennis van het bibliotheekwerk en onze bedrijfskundige achtergrond kunnen we u op beide aspecten ondersteunen. Omdat we het hebben over bezuinigingen bieden wij u hierbij een korting van 50% aan voor een adviesbijeenkomst van maximaal 3 uur. Op basis van een telefonische intake en eventueel vooraf toegezonden informatie, kunnen wij in deze bijeenkomst samen met u en eventueel uw MT-leden een praktisch toepasbaar plan van aanpak maken voor bovengenoemde zaken in uw specifieke situatie. U ontvangt van ons achteraf een korte schriftelijke rapportage. Dank zij de korting kost deze bijeenkomst u slechts € 495,- excl. BTW.