Bibliotheken en spreiding

Bibliotheken en spreiding

De basisbibliotheken die de afgelopen jaren ontstaan zijn bestrijken vaak een groot geografisch gebied. Wij merken dat dat soms leidt tot de behoefte om te onderzoeken hoe de spreiding van de dienstverlening geoptimaliseerd kan worden. Hierbij spelen de fysieke vestigingen een belangrijke rol, maar de dienstverlening kan bijvoorbeeld ook worden verleend door middel van servicepunten, aanwezigheid in cultuurhuizen en (brede) scholen en natuurlijk de bibliobussen. Optimalisatie wordt toch vooral bepaald door de “plaatselijke” situatie. Hoe liggen de vestigingen ten opzichte van elkaar, wat is de staat van onderhoud van de panden, wat zijn de contractuele verplichten? En welke initiatieven zijn er op het vlak van samenwerking met het primaire en voortgezet onderwijs?

Van participatie in brede scholen tot het realiseren van professionele mediatheken. Duidelijk is dat de locaties van deze scholen medebepalend zijn in de spreiding van de (fysiek) dienstverlening van de openbare bibliotheken. Het kan uiteindelijk leiden tot een plan om de bestaande vestigingen opnieuw over het geografische gebied te verdelen, zoals wij in een van onze projecten in een middelgrote stad hebben ervaren. Of, in een recent project voor de Zeeuwse Bibliotheken, dat onderzocht wordt of de bibliobus niet omgebouwd kan worden tot een thematisch in te richten onderwijsservicebus met beperkte dienstverlening naar kleine kernen. En de ene oplossing sluit de andere natuurlijk niet uit. Dat wijst het spreidingproject voor de Bibliotheken Noord West Friesland ook weer uit.