Betaalbare bandbreedte voor bibliotheken

Betaalbare bandbreedte voor bibliotheken

Bandbreedte is van essentieel belang voor adequate dienstverlening door bibliotheken. Wat is de behoefte en hoe wordt het betaalbaar? Van Pakket van Eisen tot Inkoopovereenkomst voor de bibliotheekbranche.

De opdrachtgever

is de Vereniging van Openbare Bibliotheken met circa 600 aangesloten instellingen als leden en in totaal circa 1000 vestigingen. Deze Vereniging houdt zich als brancheorganisatie onder meer bezig met het scheppen van de kaders voor de activiteiten van de aangesloten leden. Ze geeft vorm aan innovaties in samenspraak met de verschillende overheden en de aangesloten leden in heel Nederland.

Het project

De branchevereniging constateerde een toenemende behoefte aan bandbreedte bij de aangesloten instellingen waaraan slechts met inzet van aanzienlijke financiele middelen kon worden voldaan. Veelal gaat dit het budget van de aangesloten instellingen te boven. Bovendien dreigt er een kloof te ontstaan tussen stedelijke en landelijke gebieden qua voorzieningenniveau.
De vraag van de klant betrof het verrichten van onderzoek onder leveranciers van netwerkverbindingen naar mogelijkheden om tegen vaste lage tarieven gegarandeerde bandbreedte ter beschikking te krijgen.

Het resultaat

Op basis van overleg met een aantal potentiele gebruikers uit de branche is een globaal Request for Information opgesteld ten behoeve van marktonderzoek. Op basis hiervan zijn gesprekken met een aantal grote telecomleveranciers gevoerd om de mogelijkheden te peilen. Er bleek grote belangstelling bij deze leveranciers om te komen tot een overeenkomst voor de branche.
Na een presentatie aan vertegenwoordigers uit de branche bleek zoveel behoefte te bestaan dat een vervolgopdracht is verstrekt om te komen tot een breed gedragen concept en offerte. Hiertoe is een gedetailleerd Request for Information en vervolgens een Request for Proposal opgesteld en aangeboden aan negen leveranciers. Er is een drietal leveranciers geselecteerd, waarmee verder is onderhandeld. Uiteindelijk is een raamovereenkomst voor een Virtual Private Network (VPN) tot stand gebracht tussen de brancheorganisatie en een leverancier. Alle aangesloten instellingen kunnen gebruikt maken van de raamovereenkomst.

De bijdrage van Longus

bestond uit de diensten van de consultant met als taken:

  • Verrichten van marktonderzoek
  • In overleg met een aantal potentiele gebruikers uit de branche opstellen van de RFI’s en RFP
  • Presentatie aan en communicatie met de branche(vertegenwoordigers)
  • Beoordelen aanbiedingen en begeleiding leverancierskeuze
  • Uitonderhandelen van de raamovereenkomst

De uitvoering van het eerste project lag met tussenpauzes in de periode oktober 2001 tot april 2003.

Wilt u hierover meer weten, neem dan contact met ons op.