Beleidsplan KopGroep Bibliotheken

Beleidsplan KopGroep Bibliotheken

KopGroep Bibliotheken stelt nieuw meerjarenbeleidsplan op na de fusie

De opdrachtgever

De opdrachtgever is de de heer Mannes Westra, directeur KopGroep Bibliotheken.

Het project

betreft het in samenspraak met het managementteam inventariseren van de ontwikkelingen waarvoor KopGroep Bibliotheken zich geplaatst ziet en het op basis daarvan formuleren van een nieuw, door de organisatie gedragen meerjarenbeleidsplan. Op grond van de ontwikkelingen speerpunten benoemen voor de basisbibliotheek die begin 2007 is gevormd. KopGroep Bibliotheken heeft Longus als sparring partner ingehuurd om het beleidsplan tot stand te brengen door kennis in te brengen, discussies te initieren, draagvlak te creeren en voortgang te bewaken.

Het resultaat

is dat er stapsgewijs door het MT van KopGroep Bibliotheken, samen met Longus, is toegewerkt naar het meerjarenbeleidsplan voor de nieuwe organisatie. Op basis van een door Longus opgesteld Plan van Aanpak zijn in een aantal workshops de missie, visie en kerntaken van KopGroep Bibliotheken vastgesteld. Op basis daarvan zijn voor de jaren tot 2012 speerpunten van beleid benoemd en uitgewerkt, rekening houdend met de spreiding over het werkgebied. Een en ander getoetst in klankbordsessies met vertegenwoordigers van gemeenten en klantgroepen.

De bijdrage van Longus

bestond uit de diensten van de consultant met als taken:

  • Opstellen Plan van Aanpak
  • Opstellen concepten missie, visie, diensten en organisatie
  • Organisatie en voorzitten workshops voor (midden-)kader
  • Uitwerken van de concepten tot het meerjarenbeleidsplan
  • Doen van aanbevelingen voor korte en middellange termijn

De uitvoering van het project speelde zich af in de periode maart 2007 tot augustus 2007.

Wilt u hierover meer weten, neem dan contact met ons op.