Beleidsgestuurde contractfinanciering, productbegroting, prestatieovereenkomsten?

Beleidsgestuurde contractfinanciering, productbegroting, prestatieovereenkomsten?

Veel bibliotheekorganisaties hebben behoefte aan ondersteuning bij het tot stand komen van een productbegroting. Deze behoefte komt voort uit meerdere redenen. Een reden is dat er recent een nieuwe bibliotheekorganisatie is ontstaan en daarmee heeft de directie de behoefte

samenhang BCF

samenhang BCF

om deze organisatie beter te kunnen (bij)sturen aan de hand van financiële informatie. Een andere reden is dat betrokken gemeenten aangeven dat zij als subsidiegevers inzicht wensen in de bestedingen van de ontvangen subsidies. Hierbij valt dan regelmatig de term Beleidsgestuurde Contract Financiering (BCF).

Ingewikkeld? Valt wel mee, je moet alleen beslissen waar je wilt beginnen met het opzetten of verfijnen van deze nieuwe manier van ”zaken doen”. Sommige directies starten met het opstellen van een productbegroting, anderen linken dit meteen aan hun geformuleerde missie en visie (beleid) en weer anderen gaan eerst met de gemeente de kaders doorspreken.

Bottom line is wel dat het opstellen van een productbegroting in alle gevallen noodzakelijk is om “met de voeten op de grond te blijven”. Longus heeft bij een groot aantal basisbibliotheken geassisteerd bij het opstellen van zo’n productbegroting waarbij deze gelinkt wordt aan het eigen geformuleerde beleid.

De door ons, oorspronkelijk samen met Regiobibliotheek Z-O-U-T uitgewerkte modellen worden op gestructureerde wijze met de directie en (in een later stadium) de financiële medewerker doorlopen. Het eindresultaat is dat per product de feitelijke kostprijs inzichtelijk is geworden aan de hand van vaststaande kostencomponenten. Een bewezen methode om te komen tot een stuurmiddel voor ondernemen (niet voor de dagelijkse aansturing)……..

Vaak komt daar nog bij dat gemeenten een zogenaamde prestatieovereenkomst met de bibliotheek willen afsluiten. Zeker bij nieuwe basis- of regiobibliotheken speelt dan onmiddellijk de discussie over een basispakket en een pluspakket aan dienstverlening. Maar hoe definieer je dat dan vervolgens? Ook daarover hebben wij concreet uitgewerkte ideeën.