Begeleiding Gelderse Bibliotheken bij Centraal Collectioneren

Begeleiding Gelderse Bibliotheken bij Centraal Collectioneren

De Samenwerkende Gelderse Bibliotheken zijn enkele jaren geleden het traject gestart om te komen tot Centraal Collectioneren. In 2012 is de hulp van Longus ingeroepen om dit te realiseren. Van procesbegeleiding en het opstellen van het business plan tot het ontwerpen van de (beheer)organisatie.

In het business plan is opgenomen hoe de processen globaal zullen lopen, hoeveel menskracht daarvoor nodig is en welke kosten daarmee gemoeid zijn. Op basis daarvan kunnen de Gelderse bibliotheken beslissen of zij deelnemen in de uiteindelijke organisatie om gezamenlijk te collectioneren. Belangrijk uitgangspunt is geweest dat voor elke bibliotheek weliswaar centraal wordt aangeschaft, maar wel op basis van de collectieprofielen en het collectieplan van die specifieke bibliotheek(vestiging).

Tegen de zomer van 2013 is het project opgeleverd.