Actualisering Productbegroting KopGroep Bibliotheken

Actualisering Productbegroting KopGroep Bibliotheken

grafiek productbegroting

grafiek productbegroting

In opdracht van de KopGroep Bibliotheken gaan wij de eerder gemaakte productbegroting aangepast aan de nieuwe situatie na de herindeling van een aantal gemeenten. Aan de producten van de bibliotheek zijn alle kosten toegerekend. Op basis daarvan wordt het basis- en extra pakket van dienstverlening vastgesteld en kunnen de effecten worden beoordeeld van voorgenomen besluiten van gemeenten m.b.t. bezuinigingen.