Start

Welkom op de site van Longus.

Longus heeft sinds 1 januari 2016 haar activiteiten grotendeels ondergebracht in Setelia Strategy Consultants BV. Zie voor meer informatie www.seteliasc.com.

Wij zijn adviseurs en projectmanagers voor bibliotheken, gemeenten en zorginstellingen en helpen u met het tot stand brengen van veranderingen in uw organisatie. Onze dienstverlening richt zich op:

 

  • Het met u opstellen van strategische beleid en dit vervolgens vorm geven.
  • Het optimaliseren en vernieuwen van de dienstverlening en de organisatie
  • Informatiemanagement. Van strategie, informatie en ICT-beleid bepalen tot het opstellen van programma van eisen en leverancierselectie. Resulterend in meest optimale  ICT.

Stichting Certificering Bibliotheken

De Stichting Certificering Openbare Bibliotheken (SCOB) heeft zowel Theodoor als Anton aangesteld als auditor voor de derde ronde van certificering. Iedere audit wordt afgenomen door een tweetal auditors, één in de rol van expert, de ander in de rol van peer. De audits richten zich met name op het aantoonbaar hebben van een toekomstbestendige koers van de bibliotheken. Deze  auditronde  loopt van 2014 tot 2017. Wij zijn er trots op dat wij ook op deze manier mogen bijdragen aan de kwaliteit van het bibliotheekwerk.

Awareness scan informatieveiligheid

Met behulp van een online enquête kunnen wij onze Awareness scan Informatieveiligheid voor u uitvoeren, om vast te stellen in hoeverre het onderwerp Informatieveiligheid “leeft” onder de medewerkers in uw organisatie.Met onze scan kan in zeer korte tijd en met relatief weinig inspanning een goed …. lees meer

Opstellen informatieplan Overijsselse Bibliotheken

Het informatieplan is opgesteld met informatiemanagers van Rijnbrink en met de Commissie Digitaal van het netwerk van Overijsselse Bibliotheken. Het informatieplan  bevat de strategische keuzes waarop het informatiebeleid en ICT-beleid vervolgens is gebaseerd. Er zijn een aantal netwerkbrede projecten benoemd waarmee het informatiebeleid verder wordt vorm gegeven. Het eerste project is inmiddels gestart.

Interimmanagement bibliotheken en ICT-manager-op-maat

Theodoor de Lange van Longus verzorgt op interimbasis de directiefunctie voor Basis- of Regiobibliotheken. De afgelopen jaren deed hij dat voor Bibliotheek Baarn en Regiobibliotheek Het Groene Hart. Klik hier voor meer informatie
Ook leveren wij de ICT-manager-op-maat, uw parttime ICT-manager met fulltime kennis en ervaring!